تولید مثل کرم خاکی

تولید مثل کرم خاکی کرم خاکی اگر شرایط برایشان مساعد باشد تولید مثل و تکثیر بالایی دارد ، این کرم خاکی قرمز رنگ گونه ایزینیا فوتیدا هم نر هست و هم ماده ولی به تنهایی نمی توانند خودشان را باردار کنند و باید دو کرم خاکی برای جفت گیری باشد و دور هم پیچ بخورد