نوشته‌ها

بسیاری از افراد پوست میوه را ریز ریز کرده و دو روز جلوی آفتاب خشک کرده و به گیاه می دهند و می گویند کود ارگانیک درست کرده ایم اما باید دانست تا این مواد داخل بدن جانداری تجزیه نشود ، فایده ندارد به همین خاطر می توان از کرم خاکی استفاده کرد که علاوه بر تکثیر کرم خاکی کود آن سرشار از آنزیم های بدن کرم خاکی می باشد.