نوشته‌ها

یک برگه آنالیز ورمی کمپوست ممکن هست برای آن کود نباشد ورمی کمپوستی مناسب است که کاملا یکدست و سرند شده باشد ، ما همچنین ورمی کمپوستی را در اختیار شما قرار می دهیم که اصلا نتوان کوچکترین ایرادی به آن گرفت ، ورمی کمپوست در تناژ بالای دو تن کیلویی ۱۲۰۰ تومان و بصورت ۵۰ کیلویی و صد کیلویی می شود کیلویی ۲۰۰۰ تومان

در برگه آنالیز ورمی کمپوست ما همه عناصر وجود دارد و در کانال اینستاگرام می توانید فیلم های بیشتری را مشاهده کنید

برگه آنالیز ورمی