نوشته‌ها

نحوه استفاده ورمی کمپوست

از کود ورمی کمپوست بیشتر در محیط های گلخانه ای و برای کاشت نشا و صیفی جات استفاده می شود و برای درختان میوه نیز کاربرد دارد و کود سبکی می باشد و ترکیب ان با کوکوپیت و پرلیت استفاده فراوان دارد و ذکر این نکته ضروری است که ارزانترین کود سبک می باشد که در زهکشی خاک موثر است

نحوه استفاده ورمی کمپوست