نوشته‌ها

دوره های آموزشی تولید ورمی کمپوست را با یک چشم بهم زدن می توان یاد گرفت و نیازی به کلاس نیست وشما می توانید با گرفتن کرم خاکی و کسب تجربه و بکار انداختن خلاقیت به بهترین نحو تولید کمپوست از زباله یا ورمی کمپوست را یاد گرفت

دوره های آموزشی تولید ورمی کمپوست