می توان ضایعات کشاورزی را با کمککرم خاکی به کودی باارزشمندتر از کود مرغی و حتی کود شیمیایی تبدیل کرد، این کود زمین شما را نرم می کند و حتی باعث صرفه جویی آب می شود ، برای تبدیل ضایعات کشاورزی به کمپوست سه فاکتور لازم است رطوبت ، هوادهی و نور خورشید و در آخر کرم خاکی گونه ایزینیافتیدا را به آن اضافه کرده تا کود ورمی کمپوست تولید شود

ضایعات وپسماندهای کشاورزی که عمده ترین ضایعات می باشد را می توان با مدیریتی عالی و خلاقیت به چرخه محیط زیست بازگرداند که این ضایعات عبارتند از ضایعات باغی ، ضایعات زراعی ، کود دام و طیور ، شکمبه و …

یکی از روش های فرآوری گرفتن الکل از دورریز ددرختی و دیگر ضایعات کشاورزی می باشد ، روش دیگر گرفتن انرژی از ضایعات می باشد

اما روشی که ما دنبال آن هستیم و کم هزینه هست تبدیل ضایعات کشاورزی بعنوان غذای کرم خاکی و در نهایت تبدیل این ضایعات به کودی سرشار از آنزیم و پروتئین بدن کرم خاکی می باشد و ما باید بتوانیم هر چه زودتر این ضایعات کشاورزی را تبدیل به کود کنیم