ارتباط با ما.

برای تولید ورمی کمپوست و همچنین پرورش کرم خاکی با ما در ارتباط باشید
کشاورزان محترمی که از دست کودهای شیمیایی خسته شده اند وبدنبال اصلاح خاک خود هستند و همچنین کسانی که برای مرغ و ماهی و دیگر جانداران خود بدنبال پروتئین شیمیایی نیستند به ما مراجعه کنند

آدرس شعبه یک: تهران ورامین روستای محمود اباد

آدرس شعبه دو: استان مرکزی خمین روستای هویه

آدرس شعبه سوم: تهرانپارس فقط فروش کرم خاکی برای ماهیگیری و کود ورمی کمپوست خانگی ( خانم رفیعی)

آدرس شعبه چهارم: نمایندگی شهر شماست

۰۲۱۵۵۶۳۶۰۹۱

۰۹۱۲۸۷۲۷۲۹۲

۰۹۳۵۱۱۸۱۵۸۴

۰۹۳۸۰۸۳۵۵۵۹ ( خانم رفیعی فروش کرم خاکی برای طعمه ماهی)