تولید ورمی کمپوست گلستان

ورمی کمپوست تولیدی شرکت تعاونی گلستان با مدیریت سرلک دو شعبه دارد یک شعبه آن که تولید ورمی کمپوست است در شهر اراک می باشد و شعبه دوم آن که بیشتر پرورش کرم خاکی می باشد در شهر ورامین می باشد که کرم خاکی در ورامین در قالب سبد با اتوبوس به سراسر ایران فرستاده […]

بهترین بستر برای کرم خاکی

بستر خوب برای کرم خاکی به رشد و تولیدمثل کرم خاکی کمک می کند بهترین بستر برای کرم خاکی کود حیوانی سرند شده و شسته شده می باشد که به آن کود سپراتور شده می گویند که معمولا گرانتر از کود حیوانی معمولی می باشد. کرم خاکی این کود را خیلی خوب می خورد و […]