فروش پیت ماس وکوکوپیت

پیت ماس ایرانی و کوکوپیت یا کاکاپیت ایرانی با قیمت مناسب به فروش می رسد پیت ماس ایرانی تنی ۷ میلیون تومان و کوکوپیت قالبی ۳۵ هزار تومان با یکبار خرید از ما مشتری دائم ما شوید همچنین خاک بستر و خاک گلدان موجود است کوکوپیت به منظور صرفه جویی در آب و سبک بودن […]

کاربرد کرم خاکی در قم

کرم خاکی برای خاک های شور و آهکی شهرهای کویری مثل قم کاربد فراوان دارد و می تواند اصلاح کننده شهر قم باشد .البته خود کرم خاکی در خاک شور می میرد. اما کود کرم خاکی که همان ورمی کمپوست نامیده می شود. می تواند میزان نمک در کود را کاهش دهد