مشخصات ورمی کمپوست خوب

مشخصات ورمی کمپوست خوب ورمی کمپوست خوب باید سبک و بدون بو یعنی بویی شبیه خاک نم دار باشد ، همچنین رنگ ورمی کمپوست قهوه ای مایل به سیاه باشد و بهتر است ورمی کمپوست سرند شده و یکدست باشد و حتما کسی که ورمی کمپوست تولید می کند باید کارگاه پرورش کرم خاکی داشته […]

فروش ورمی کمپوست بصورت سرند شده

ورمی کمپوست سرند شده و درجه یک با قیمت مناسب به فروش می رسد

کرم خاکی خشک یا منجمد

برای تهیه روغن خراطین بهتر است از کرم خاکی منجمد بجای کرم خاکی خشک یا پودر کرم خاکی استفاده شود چون اکثر کرم خاکی خشک یا پودر کرم خاکی تقلبی است یا تحت استرس کرم خاکی را خشک کردند که روغن خراطین حاصله کیفیت لازم را ندارد